قبل از هر انتخاب نظر کارشناسان ما را بشنویید...

02133451467

نصب سرامیک پرسلان 80 در 80 کف با چسب در پروژه ماتیارزیدنت نیاوران

نصب سرامیک پرسلان 80 در 80 کف با چسب در پروژه ماتیارزیدنت نیاوران، کار اجرایی با چسب پودری سرامیک پرسلان و کاردک شانه ای بر روی سرامیک قدیمی حالت بند ها به صورت بندکیپ و طرح کلکته گلیزد که کار نصب توسط گروه کاشی و سرامیک استادکاران صورت گرفته هست .

نصب سرامیک پرسلان 80 در 80 کف با چسب در پروژه ماتیارزیدنت نیاوران، کار اجرایی با چسب پودری سرامیک پرسلان و کاردک شانه ای بر روی سرامیک قدیمی حالت بند ها به صورت بندکیپ و طرح کلکته گلیزد که کار نصب توسط گروه کاشی و سرامیک استادکاران صورت گرفته هست . سوالات ممتدوالی در زمینه نصب سرامیک 80 در 80 و 100 در 100 می شود چون این دو سایز از سایز  ای پر فروش سرامیک برای واحدای مسکونی با متراژ 80 تا 400 متر می باشند ، بهترین حالت نصب سرامیک 80 یا 100 سانتی روش نصب  به سبک مهندسی می باشد که این روش از سال 2017 در دستور کار گرو کاشی و سرامیک نصاب استادکاران قرار گرفت هست . این روش نسبت به سایر روش ها وقت گیرتر و هزینه دستمزد بالاتر یدارد .

نصب سرامیک کف 09123091170

02133874135