قبل از هر انتخاب نظر کارشناسان ما را بشنویید...

02133451467

نمونه کارها

نصب سرامیک کف سایز 60 در 60 با جنس پرسلان در کف واحد مسکونی منطقه پاسداران : نصب سرامیک کف با چسب کاشی کف و همتراز کاشی توسط گروه نصاب کاشی و سرامیک استادکاران .

ادامه مطلب...

در این مقاله به روش نصب کاشی کف با چسب به روش معمولی و مهندسی میپردازیم

ادامه مطلب...

نصب سرامیک کف اسلب 180*90 پرسلان با چسب کاشی پرسلان و همتراز در کف سالن واحد مسکونی

ادامه مطلب...